About us

Monkey Việt Nam

Employment Information

CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Education /Training , IT - Software
Experience 1 Years

Tập đoàn thực phẩm Trâu Ngon (Công ty TNHH dịch vụ Trâu Ngon)

$ 11 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Novaon

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Công nghệ Ihome

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bách Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 13 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Alphanam Group

$ Competitive

  • Ha Noi | North Central Coast

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM

$ 14 Mil - 16 Mil VND

  • Ha Noi

HS-GOLF Vietnam

$ 12 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi