language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Dự Án (Phòng Quản Lý & Dịch Vụ BĐS)

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 18/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý Dự án đầu tư: đánh giá hiệu quả đầu tư Dự án, làm việc với cơ quan chức năng, hoàn thiện giấy phép xây dựng, lựa chọn nhà thầu, thực hiện quản lý thi công đến khi bàn giao…

2. Thực hiện các thủ tục đầu tư, cơ sở hạ tầng, kinh doanh và CSVC và XDCB của MBAMC.

3. Thực hiện theo dõi, Quản lý dự án đầu tư do MB ủy thác, quản lý đầu tư dự án tại công ty con liên doanh, liên kết.

4. Quản lý hệ thống hồ sơ Hợp đồng, tài liệu liên quan tới nghiệp vụ, Tổng hợp thống kê báo cáo số liệu mảng phụ trách

5. Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của mảng phụ trách.

6. Các nhiệm vụ khác được phân công

Job Requirement

- Bằng cấp: Đại học.
- Chuyên ngành: Kiến trúc, XDDD&CN, Kinh tế XD, QLXD.
- Chứng chỉ: Thiết kế giám sát, chỉ huy trưởng công trình, quản lý dự án…

- Kiến thức chuyên môn XDCB, Quản lý dự án, Đầu tư kinh doanh BĐS.
- Kiến thức pháp luật luật liên quan đến mảng hoạt động.
- Có kinh nghiệm công tác 3 năm tại vị trí tương đương.

- Kỹ năng quản lý rủi ro
- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và đàm phán
- Tổng hợp, phân tích và đánh giá       
- Kỹ năng xây dựng và phát triển quan hệ
- Kỹ năng xây dựng và thúc đẩy văn hoá hợp tác.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbamc.com.vn
MB dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Dự Án (Phòng Quản Lý & Dịch Vụ BĐS)

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts