About us

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

Employment Information

CHUYÊN VIÊN DỰ TOÁN XÂY DỰNG (HÀ NỘI)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 24/01/2021
Industry Architect , Civil / Construction , Real Estate
Experience 7 Years

Location

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi