About us

ONEW E&C

Employment Information

CHUYÊN VIÊN DỰ TOÁN

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 14,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Electrical / Electronics , Civil / Construction
Experience 2 - 10 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN

$ 13 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Alphanam Group

$ Competitive

  • Ha Noi | North Central Coast

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DELTA

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Ô TÔ HIỆP HÒA

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH IOTLink

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi