About us

CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM

Employment Information

Chuyên Viên Dựng Phim (Editor)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 04/06/2021
Industry Arts / Creative Design , Advertising / PR / Communications , TV / Newspaper / Editors
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMA VIỆT NAM

$ 9 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH FILMCITI VIỆT NAM

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ SCONNECT VIỆT NAM

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI LYCHEE

$ 15 Mil - 19 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐẠI TÂY DƯƠNG - ATLANTIC GROUP

$ 11 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐẠI TÂY DƯƠNG - ATLANTIC GROUP

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM VIỆT NAM

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

J-Job Recruitment Network

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi