About us

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

Employment Information

Chuyên viên Facebook Ads (Store)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 26/03/2023
Industry Marketing , Online Marketing
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Da Nang

Công Ty Cổ Phần Đô Thị Thông Minh Việt Nam

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Da Nang | Quang Binh | Quang Ngai

CÔNG TY CỔ PHẦN SMART

$ Competitive

  • Da Nang

Công ty TNHH Huni Architectes Việt nam

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Da Nang

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Da Nang

EQuest Education Group (EQG)

$ Competitive

  • Da Nang

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Da Nang | T. Thien Hue

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Da Nang

Chicilon Media

$ Competitive

  • Da Nang

BRG Group

$ Competitive

  • Ha Noi | Da Nang