About us

CÔNG TY CP TRỰC TUYẾN HOÀNG KIM

Employment Information

Chuyên viên FB Ads thị trường US ( Lương Upto 30tr)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 600 - 1.200 USD
Deadline to apply 08/05/2021
Industry Marketing , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư CBest (CBest Land)

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP TRỰC TUYẾN HOÀNG KIM

$ 16,5 Mil - 24,2 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP TRỰC TUYẾN HOÀNG KIM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Monkey Việt Nam

$ 12 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

SCI Group

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH dược phẩm Harifo

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi