About us

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

Employment Information

CHUYÊN VIÊN GIẢI PHÁP SẢN PHẨM CNTT SAAS CHO DOANH NGHIỆP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 15,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Marketing , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 Years

Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 27 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử viễn thông

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ha Noi | Vinh Phuc

Công Ty TNHH XNK Cầu Nối Việt

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi