language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Hành chính - Call Center

LOTTE FINANCE VIETNAM
Updated: 12/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phụ trách đóng dấu, công tác văn thư đi đến;
 • Thanh toán chi phí hoạt động thường xuyên của các Phòng/Ban: điện nước, điện thoại, internet, văn phòng phẩm, bưu chính, xăng dầu phương tiện,…
 • Tiếp nhận và đáp ứng các đề nghị/yêu cầu dịch vụ về văn phòng phẩm, ấn chỉ, ấn phẩm...
 • Thực hiện các công tác lễ tân, khánh tiết;
 • Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Trưởng đơn vị.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Hành chính văn thư, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kế toán, Tài chính Ngân hàng...
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Cẩn thận, chu đáo, chủ động trong công việc;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

LOTTE FINANCE VIETNAM

Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global groups in Korea and is engaged in a variety of businesses including construction, chemistry,...Detail
Job tags / Skills:admin

Chuyên viên Hành chính - Call Center

LOTTE FINANCE VIETNAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts