From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên hành chính nhân sự

Công Ty Cổ Phần Thông Tin Và Thẩm Định Giá Tây Nam Bộ - SIAC
Updated: 15/09/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Làm các việc trong Phòng Tổ Chức Hành Chính Nhân Sự dưới sự chỉ đạo của Trưởng Phòng:

1. Công việc hành chính, văn phòng
- Tiếp nhận và xử lý công văn đi, đến theo đúng quy trình, quy định của Công ty.
- Quản lý, lưu trữ bảo mật hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định.
- Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện việc ban hành các văn bản của Công ty theo đúng quy định về mặt thể thức hành chính, phù hợp với các quy định.
- Quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc và trước pháp luật.
- Ban hành các văn bản nội bộ (Thông báo, Quyết định …) theo quy định của Công ty.
- Lập và vào sổ công văn đến, công văn đi, công văn nội bộ … theo quy định của Công ty.
- Đón tiếp và hướng dẫn khách liên hệ.
- Nhận và chuyển văn phòng phẩm cho các phòng, ban trong công ty.
- Giao nhận bưu phẩm và chuyển phát nhanh
2. Công việc nhân sự
- Thực hiện công tác tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng của Công ty.
- Thực hiện công tác quản lý nhân sự, quản lý hồ sơ nhân sự; Soạn thảo Hợp đồng lao động, theo dõi và quản lý HĐLĐ.
- Thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho Người lao động theo quy định.
- Giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động, lập các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của lãnh đạo.
- Lập các thông báo, quyết định liên quan đến công tác nhân sự: Quyết định tiếp nhận, điều chỉnh lương, điều chuyển, chấm dứt HĐLĐ.
- Thực hiện tổ chức, tổng hợp số liệu công tác đánh giá, báo cáo theo tuần, tháng , quý, năm.
- Tham gia soạn thảo, xây dựng các quy chế, quy định, quy trình và các văn bản hướng dẫn công tác nhân sự.
- Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh Đạo.

Job Requirement

 • Trình độ đại học trở lên khối Kinh tế/ Quản trị kinh doanh/ Nhân sự hoặc các ngành liên quan.
 • Thái độ tốt, có trách nhiệm, nguyên tắc trong công việc;
 • Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục;
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai, hướng dẫn;
 • Kỹ năng xử lý tình huống;
 • Kỹ năng phân tích tổng hợp;

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Thông Tin Và Thẩm Định Giá Tây Nam Bộ - SIAC

Company size: 25-99

Công Ty Cổ Phần Thông Tin Và Thẩm Định Giá Tây Nam Bộ - SIAC đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên hành chính nhân sự

Công Ty Cổ Phần Thông Tin Và Thẩm Định Giá Tây Nam Bộ - SIAC

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts