About us

Công Ty Cổ Phần Hà Nội Foods Việt Nam

Employment Information

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/07/2020
Industry Human Resources
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 8 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Thương Mại Tài Chính Hải Âu

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Mỹ Phục - Eva De Eva

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN Á CHÂU

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH JESCO CNS VIỆT NAM

$ Competitive

 • Ha Noi