About us

Công ty TNHH HORN Việt Nam

Employment Information

Chuyên Viên Hành Chính

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 26/07/2020
Industry Customer Service , Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 3 - 5 Years

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Da Nang | Hai Phong

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi | Da Nang | Hai Phong

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi | Da Nang | Hai Phong

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Da Nang | Hai Phong

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Hai Phong

First Alliances

$ Under 46 Tr VND

  • Hai Phong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ Competitive

  • Hai Phong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hai Phong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hai Phong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Quang Ninh | Hai Phong