About us

Công ty TNHH HORN Việt Nam

Employment Information

Chuyên Viên Hành Chính

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 24/08/2020
Industry Customer Service , Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 3 - 5 Years

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Thanh Hoa | Hai Phong | Bac Ninh

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi | Da Nang | Hai Phong

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Da Nang | Hai Phong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Quang Ninh | Hai Phong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Hai Phong

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ Competitive

  • Hai Phong

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hai Phong

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH

$ Competitive

  • Hai Phong

Công Ty TNHH Thiết Bị Nhiệt Đình Hải

$ Competitive

  • Hai Phong

Công ty TNHH HORN Việt Nam

$ 15 Tr - 35 Tr VND

  • Hai Phong