About us

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

Employment Information

Chuyên viên Hồ sơ thầu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 10/10/2020
Industry Quality Control (QA/QC) , Architect , Civil / Construction
Experience 1 Years

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Kỹ Thuật Ecome

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Thiết bị và Hóa chất Thăng Long

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty 789/Binh đoàn 11/Bộ Quốc phòng

$ Competitive

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi