language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

Chuyên viên hỗ trợ hành chính và tuyển dụng Đại diện kinh doanh

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam
Updated: 24/05/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm soát hồ sơ Đơn vị kinh doanh, theo dõi, cập nhật và thực hiện báo cáo đánh giá về tình trạng HS của Đơn vị kinh doanh. Cùng Quản lý văn phòng đảm bảo tất cả hồ sơ Đơn vị kinh doanh được thực hiện theo đúng quy định của Công ty
 • Chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp các báo cáo hoạt động kinh doanh được thực hiện tại các Văn Phòng Kinh doanh hàng tháng từ các bộ phận kinh doanh (Vùng/Miền)
 • Đảm bảo hồ sơ Ban điều hành và phát triển kinh doanh (AMD) được thực hiện theo đúng yêu cầu của Công ty trước khi thông báo gửi thư đề nghị làm việc. Hỗ trợ Trưởng bộ phận tuyển dụng và phát triển kinh doanh trong công tác hành chính tuyển dụng AMD
 • Chuẩn bị logistic cho các sự kiện của bộ phận và công ty: Huấn luyện đào tạo, Hội nghị Tinh Hoa(Quý) dành cho Đại diện kinh doanh, Khóa huấn luyện dành cho AMD… Đảm bảo các sự kiện được thực hiện theo tiêu chuẩn của Chubb Life Việt Nam
 • Cập nhật báo cáo Chương trình Chubb Life Elite và phụ trách phần quyền lợi của Đại diện kinh doanh đạt chuẩn Chương trình theo năm. Đảm bảo các phần quà tặng, pin, plaque… tới Đại diện kinh doanh đạt chuẩn theo đúng thời gian của Chương trình
 • Hỗ trợ các Dự án và những nhiệm vụ khác khi phát sinh.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin/Hệ thống thông tin
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bảo hiểm, đặc biệt là khối Agency
 • Có kiến thức nền tảng về Quản trị cơ sở dữ liệu, đặc biệt là SQL Server
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt, nhạy bén trong việc giải đáp thắc mắc và giải quyết vấn đề
 • Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Power point), tiếng Anh đọc viết tốt

More Information

 • Age: 24 - 26
 • Job type : Permanent

Company Overview

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) là thành viên của Chubb (trước đây là tập đoàn ACE) – tập đoàn bảo hiểm tài sản và...Detail

Similar jobs

Chuyên viên hỗ trợ hành chính và tuyển dụng Đại diện kinh doanh

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts