language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

QSR Vietnam

Chuyên viên Hỗ trợ kỹ thuật (SAP ERP)

QSR Vietnam
Updated: 18/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Triển khai và bảo trì hệ thống ứng dụng
 • Phối hợp cùng các phòng/ban để đảm bảo hệ thống CNTT và hệ thống ứng dụng hoạt động trơn tru
 • Tham gia phát triển các dự án hệ thống ứng dụng và phát triển các tài liệu liên quan hỗ trợ người dùng cuối sử dụng hệ thống.
 • Hỗ trợ người dùng cuối giải quyết mọi vấn đề liên quan khi sử dụng hệ thống ứng dụng
 • Công việc khác theo phân công Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

 • Trình độ:  Cao đẳng/Đại học chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính...hoặc ngành nghề có liên quan
 • Kinh nghiệm: từ 03 – 06 năm hỗ trợ người dùng sử dụng ứng dụng hệ thống
 • Ưu tiên các ứng viên có kiến thức: SQL, SAP, hiểu biết ngôn ngữ lập trình và Quy trình kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ/nhà hàng

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

QSR Vietnam

http://talent.qsrvietnam.com/enCompany size: 3000 - 5000
Being founded in 2013, QSR Vietnam aims to bring great food experiments to Vietnamese people new service styles and the best committed quality. Currently we...Detail

Chuyên viên Hỗ trợ kỹ thuật (SAP ERP)

QSR Vietnam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts