Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng đơn vị PVcomBank Đồng Nai

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Location

Dong Nai

 • Updated

  15/04/2021

 • Industry

  Banking

 • Job type

  Permanent

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  08/05/2021

Job Description

•Tiếp nhận hồ sơ tín dụng từ đơn vị kinh doanh;

•Soạn thảo hợp đồng tín dụng/bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm và các văn kiện tín dụng khác đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn;

•Kiểm tra hồ sơ giải ngân, lập báo cáo kiểm soát hồ sơ giải ngân; hạch toán giải ngân/phát hành bảo lãnh đối với các khách hàng là doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ theo phân công

•Thực hiện nhập, xuất kho, giải chấp tài sản bảo đảm, thực hiện thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm liên quan các khoản cấp tín dụng đối với các khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ đảm bảo tuân thủ nội dung phê duyệt tín dụng của các cấp có thẩm quyền và các quy định hiện hành của Ngân hàng (liên quan đến việc nhận và quản lý TSBĐ)

•Tham gia các đoàn kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo Khối, Tổng Giám đốc;

•Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo hoặc các bộ phận liên quan.

•Đề xuất cái tiến, thay đổi quy trình, phần mềm phù hợp, đáp ứng yêu cầu sản phẩm.

Job Requirement

•Ưu tiên người có tối thiểu 01  năm kinh nghiệm làm việc trong một tổ chức tài chính tại vị trí tương đương

•Có khả năng lên kế hoạch,triển khai kế hoạch

•Am hiểu về vân hành các dịch vụ tài chính, về nghiệp vụ quản lý tín dụng, các sản phẩm cung câp và quá trình cung cấp sản phẩm đó

•Kỹ năng phân tích và thiết lập mối quan hệ

•Có bằng đại học chính quy phù hợp với lĩnh vực

More Information

 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback