language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên hỗ trợ vận hành ứng dụng

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)
Updated: 16/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tiếp nhận và phân luồng yêu cầu hỗ của người dùng toàn hệ thống trên hệ thống helpdesk.
- Trực tiếp xử lý các vấn đề hỗ trợ người dùng phần mềm ứng dụng ở mức độ đơn giản: Tạo tài khoản người dùng, phân quyền ứng dụng, hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng (LOS, CRM, Mobile App, ...).
- Trực tiếp xử lý các xự cố phần mềm ứng dụng ở mức độ nghiêm trọng trung bình và thấp các ứng dụng (LOS, CRM, Mobile App, ...).
- Tham gia kiểm thử các phần mềm ứng dụng mới triển khai.
- Tiếp nhận các quy trình nghiệp vụ và hệ thống phần mềm ứng dụng mới.
- Tham gia xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu cấu hình phần mềm ứng dụng;
- Thực hiện các công việc hành chính: các thủ tục giấy tờ liên quan tới vận hành phần mềm ứng dụng.
- Tham gia các khóa đào tạo tổng quan CNTT, đào tạo kiến thức liên quan tới hệ thống phần mềm ứng dụng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tài chính, ngân hàng, toán tin.

- Có kiến thức về phần mềm ứng dụng (LOS, CRM, Mobile App, ...).
- Có kiến thức về các loại hệ điều hành windows, linux …
- Có kiến thức ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL).
- Có kiến thức về dịch vụ servicedesk, nghe cuộc gọi, trả lời cuộc gọi, hỗ trợ người dùng và sử dụng hệ thống ITSM.

- Am hiểu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng và các ứng dụng CNTT.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI  (SHB Finance)

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên viên hỗ trợ vận hành ứng dụng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts