Công ty Sản xuất của Nhật Bản

Chuyên viên HR (Đào tạo & Tuyển dụng)

Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam
Location

Binh Duong

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  13/04/2023

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1.Thực hiện các chiến lược về Đào tạo & Phát triển Nguồn nhân lực cho công ty

Implement Human Resource Training & Development strategies for the company

2.Thực hiện các chiến lược về Tuyển dụng & giữ chân nhân tài

Implement Talent Recruitment & Retention strategies

3.Thực hiện tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện của công ty, …

Organize company activities, programs, events, etc.

4.Cập nhật tuân thủ luật liên quan đến các mảng công việc đang thực hiện

Update compliance with laws related to work in progress

5.Quản lý Hợp đồng lao động, Phụ lục Hợp đồng

Labor Contract Management, Contract appendix

6.Quản lý các chi phí của Phòng Nhân sự

Manage the expenses of the HR Section

7.Thực hiện các công việc liên quan đến Quan hệ lao động

Perform work related to Labor Relations

8.Kiểm soát & thực hiện về việc Kỷ luật lao động

Control and implementation of Labor Discipline

9.Quản lý các Module của phần mềm nhân sự liên quan đến công việc được giao

Manage modules of HR software related to assigned work

10.Quản lý Quy định công tác

Managing Regulations on Business trip

11.Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Other tasks as assigned by superiors

Job Requirement

1. Trách nhiệm và quyền hạn /Resposibility & authority:

- Về tài chính/Financial: Kiểm soát chi phí của HR / Cost control of HR

- Về nhân lực/ Man power: Quản lý nhân viên cấp dưới / Management of subordinate

- Về thông tin/Information: Bảo mật thông tin theo quy định của công ty/ Comply with company’s information security policy

2. Trình độ & Kiến thức/ Education & Knowledge

Cao đẳng trở lên / College upwards

Chuyên ngành Quản trị nguồn Nhân lực hoặc các ngành liên quan khác

Đối với các Ngành học khác sẽ được xem xét nếu có kinh nghiệm và đạt các yêu cầu khác

Major in Human Resource Management or other related fields

Other majors will be considered if they have experience and meet other requirements

3. Ngoại ngữ/Foreign language

Anh văn Toeic 650 / English  Toeic 650 Hoặc tiếng Nhật N3 / Japanese N3

4. Kinh nghiệm làm việc/Experience:

3 năm trở lên ở vị trí tương đương/ 3 years or more in a similar position

5. Kỹ năng khác/Other skill:

. Kỹ năng mềm: giao tiếp, đàm phán, dẫn chương trình

Soft skills: communication, negotiation, MC

. Kỹ năng sử dụng phần mềm nhân sự

Skills in using HR software

. Kỹ năng sử dụng các ứng dụng văn phòng: word, excel, powerpoint,..

Skills in using office applications: word, excel, powerpoint, …

. Kỹ năng quản lý cấp dưới & phân công công việc

Skill in managing subordinates and assigning work

More Information

 • Degree: College
 • Other extras:

  PC ngoại ngữ: 500,000-2,000,000
  PC Xăng xe, nhà ở, con nhỏ, chuyên cần,... theo quy định công ty

 • Probationary period: Thử việc 60 ngày
 • Training opportunities: Đào tạo Nội bộ & bên ngoài về các kỹ năng mềm và chuyên môn
 • Age: Unlimited
 • Working time: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (08:00-16:45), 04 ngày T7/năm
 • Colleagues:

  Chúng tôi làm việc theo nguyên tắc Tôn trọng tất cả
  Sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc

 • Benefit:

  BHTN & BHSK cho nhân viên
  Du lịch, Tiệc tất niên, Hội Thao, các hoạt động cộng đồng khác

 • Holidays:

  12 ngày Phép năm
  3 ngày phép công ty

 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job