CHUYÊN VIÊN HSE

Kangaroo Group
Location

Hung Yen

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  18/12/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

1. An toàn – vệ sinh lao động:

- Giám sát công tác an toàn – vệ sinh lao động; kiểm soát và lập báo cáo tình hình tai nạn lao động định kỳ.

- Theo dõi tiến độ mua sắm và cấp phát bảo hộ lao động.

- Đào tạo, hướng dẫn về an toàn lao động, quy định cho nhân viên mới.

- Tiến hành thường xuyên việc thực hiện tập huấn, đào tạo về An toàn lao động.

- Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định về công tác bảo hộ lao động, an toàn – vệ sinh lao động.

- Theo dõi, thực hiện kiểm định định kỳ, lưu trữ hồ sơ kiểm định đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo luật định.

- Tiến hành phân tích các rủi ro về an toàn tiềm ẩn trong các hoạt động của Nhà máy để đưa ra các biện pháp phòng ngừa; rút ra các bài học, cảnh báo từ các sự cố của nhà máy/từ bên ngoài để nhắc nhở người lao động.

2. Môi trường:

- Theo dõi và phối hợp đơn vị quan trắc thực hiện quan trắc đo kiểm môi trường xung quanh, môi trường lao động định kỳ và thực hiện các biện pháp khắc phục đối với khu vực môi trường nào chưa đạt yêu cầu theo quy định.

- Lập báo cáo môi trường theo định kỳ.

- Quản lý việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải.

3. Phòng cháy chữa cháy:

- Quản lý các thiết bị và công tác phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy theo luật định.

- Định kỳ tổ chức huấn luyện và phối hợp diễn tập phương án phòng cháy - chữa cháy.

4. ISO – 5S

- Tổ chức xây dựng, hướng dẫn thực hiện và kiểm soát việc áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO -5S trong phạm vi toàn Công ty.

- Tổ chức xây dựng và kiểm soát tài liệu, hồ sơ thuộc phạm vi hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO – 5S.

- Tham mưu cho Cấp quản lý trực tiếp trong việc điều hành – cải tiến Chính sách, mục tiêu hằng năm liên quan đến các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO – 5S.

5. Các công việc khác:

- Xây dựng kế hoạch công tác HSE hàng năm và thực hiện theo kế hoạch đã đươc duyệt.

- Soạn thảo các văn bản, quy trình, quy định liên quan đến an toàn lao động

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh nhà xưởng.

- Phối hợp với Nhà thầu và các cơ quan chức năng tìm giải pháp trong trường hợp xảy ra sự cố về an toàn, môi trường, sức khỏe, phòng cháy chữa cháy.

Job Requirement

-         Trình độ: Đại học trở lên;

-         Chuyên ngành: Kinh tế lao động, Kỹ thuật, Môi trường, An toàn lao động, bảo hộ lao động;

-         Chứng chỉ: Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, An toàn – sức khỏe – môi trường (HSE), An toàn lao động;

-         Kinh nghiệm: Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm;

-         Kiến thức: Am hiểu các hoạt động An toàn – vệ sinh lao động, Môi trường, phòng chống cháy nổ trong Nhà máy/doanh nghiệp

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Similar jobs

Feedback