From 30/08/2018, CareerBuilder.vn updates the interface of jobseeker's profile page and provide more functions for users. These changes will help candidate update and manage all their information on CareerBuilder more quickly and easily

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

Chuyên Viên Huấn Luyện Kinh Doanh (Nha Trang)

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company
Updated: 22/09/2018

Employment Information

Job Description

- Đứng lớp và quản lý lớp đào tạo khởi nghiệp, chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng.
- Đứng lớp huấn luyện kỹ năng, động viên và các chương trình khác cho đại lý và quản lý đại lý.
- Hỗ trợ các hoạt động hội thảo của văn phòng kinh doanh.
- Phát triển, nâng cao hiệu quả các chương trình giảng dạy và kỹ năng giảng dạy.
- Các công việc hành chính nghiệp vụ liên quan.

Job Requirement

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm nhân thọ.
- Có kỹ năng đào tạo, huấn luyện, truyền động lực.
-  Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 30 - 45
  • Job type : Permanent

Company Overview

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

www.phuhunglife.comCompany size: 200-500
Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company (PhuHungLife) officially entered the Vietnam life insurance market in 2013 and is the first joint stock life...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên Viên Huấn Luyện Kinh Doanh (Nha Trang)

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts