language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên ISO - Quận 1

FUTA Bus Lines
Updated: 12/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Đào tạo các CBCNV trong công ty về nhận thức ISO 9001, các yêu cầu tiêu chuẩn 9001, đánh giá chất lượng nội dung theo tiêu chuẩn ISO 9001.
Tham mưu cho lãnh đạo về cơ cấu tổ chức, phân công trách nhiệm, quyền hạn cho các phòng ban, bộ phận, các chức danh, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng.
Kết hợp, hỗ trợ các phòng ban, bộ phận soạn thảo các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, mô tả công việc phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001
Chịu trách nhiệm soạn thảo các quy định, quy chế, thông báo, quyết định, công văn theo yêu cầu từ BLĐ.

Job Requirement

Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống ISO 9001. Có chứng chỉ ISO 9001
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn: Quản lý chất lượng,
Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm trở lên, quản lý hệ thống, quản lý chất lượng

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

FUTA Bus Lines

www.futabus.vnCompany size: 5000
Công ty Phương Trang được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2002 với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực vận tải hành khách và kinh doanh dịch vụ....Detail

Chuyên Viên ISO - Quận 1

FUTA Bus Lines

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts