language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên IT ABAP Developer

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ
Updated: 06/04/2020

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Job level:

 • Experience: 2 - 3 Years

  Salary:

 • Industry: IT - Software

  Deadline to apply: 11/04/2020

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

Thực hiện các công việc liên quan đến hạ tầng CNTT đảm bảo hệ thống vận hành ổn định đồng thời lập trình ABAP trên SAP để bảo đảm hệ thống phục vụ các yêu cầu phát triển các báo cáo, chương trình của các đơn vị nghiệp vụ.

1. Thực hiện theo dõi giám sát các hoạt động CNTT (Trọng số: 50%)

- Theo dõi gíám sát hệ thống mạng
- Quản lý, bảo dưỡng và vận hành hoạt động toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT của dự án.
- Thực hiện chế độ an ninh mạng theo quy định của Công ty
- Đảm bảo hệ thống SAP ERP vận hành ổn định.
- Đảm bảo các máy tinh, máy in,… kết nối và vận hành ổn định trên hệ thống SAP ERP

2. Lập trình ABAP (Trọng số: 40%)
- Thực hiện việc lập trình bằng ngôn ngữ ABAP cho hệ thống SAP ERP.
- Hỗ trợ triển khai dự án phần mềm đã phát triển theo sự điều phối của trưởng bộ phận.
- Tham giá quá trình cài đặt cấu hình database, application, report server…
- Báo cáo quá trình hỗ trợ triển khai cho trưởng bộ phận
- Đảm bảo hoàn thành các báo cáo, chương trình phục vụ cho các yêu cầu từ nghiệp vụ.
- Dự án phần mềm được triển khai đúng kế hoạch và hoạt động ổn định.

3. Đào tạo (Trọng số: 10%)
- Hỗ trợ hướng dẫn UAT cho nghiệp vụ.
- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn các cá nhân, bộ phận sử dụng phần mềm.
- Người dùng hiểu và sử dụng phần mềm đúng mục đích, yêu cầu công việc.

Job Requirement

- Bằng cấp:  Đại học trở lên, Chuyên ngành: CNTT
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh -  Đọc hiểu tài liệu 
- Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Có kiến thức nghiệp vụ về mảng dữ liệu.
- Số năm kinh nghiệm liên quan: 2 năm trở lên.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực phát triển phần mềm (ABAP, C#,..)

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ

Company size: 1500
Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh trang sức PNJ (công ty PNJP) là công ty con độc lập của tổng công ty PNJ. Với sứ mệnh mang lại niềm kêu hãnh cho...Detail

Chuyên viên IT ABAP Developer

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ

Employment Information

Chuyên viên IT ABAP Developer

 • Job level Experienced (Non - Manager)
 • Salary Competitive
 • Deadline to apply 11/04/2020
 • Industry IT - Software
 • Experience 2 - 3 Years

Location