language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên IT Audit

Công Ty CP Chứng Khoán VPS
Updated: 11/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Hỗ trợ Trưởng bộ phận rà soát, xây dựng, cập nhật các Quy định, Quy trình, Hướng dẫn CNTT và Kiểm soát CNTT
 • Rà soát và kiểm tra các yêu cầu phân quyền hệ thống nhận được, kiểm tra phân quyền thực tế trên hệ thống CNTT
 • Giám sát các hoạt động phát triển và vận hành của CNTT
 • Tham gia xử lý sự cố: tìm nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng
 • Tham gia các cuộc rà soát CNTT theo chuyên đề
 • Lập báo cáo giám sát định kỳ
 • Các công việc khác

Job Requirement

 • Trình độ: Có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành CNTT; hoặc ngành Quản lý thông tin/Tin học/Kinh tế/Tài chính nhưng có nền tảng tốt/khả năng học hỏi về CNTT
 • Có kinh nghiệm tham gia vận hành, quản lý dự án hoặc quản trị rủi ro, kiểm toán các lĩnh vực CNTT (bao gồm nhưng không giới hạn): Phát triển phần mềm CNTT, triển khai phần mềm CNTT, hạ tầng cơ sở CNTT, Phát triển ứng dụng và/hoặc cơ sở dữ liệu, an ninh bảo mật.
 • Có kinh nghiệm về rà soát, đánh giá, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến CNTT trong các tổ chức tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, công ty tài chính…) là một lợi thế.
 • Ưu tiên cho các ứng viên đã đỗ các kỳ thi như: OSCP/CEH/CISSP/CSSLP/CPT/CISA/ CIA/CRISC/CISM hoặc các chứng chỉ/bằng cấp tương đương.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Chứng Khoán VPS

  Giới thiệu chung Thành lập từ năm 2006, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) - trước đây là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam...Detail

Chuyên viên IT Audit

Công Ty CP Chứng Khoán VPS

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts