About us

Takako Vietnam Co., Ltd.

Employment Information

Chuyên Viên IT Phần Mềm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 07/12/2020
Industry IT - Software
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam (VNTT)

$ Competitive

  • Binh Duong

XP Power Vietnam

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VIỆT NAM)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Gốm Mỹ Nghệ Long Trường

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam (VNTT)

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Binh Duong