About us

Tập Đoàn TECOMEN

Employment Information

Chuyên Viên It (Quản Lý Hỗ Trợ Dịch Vụ Cntt)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 28/01/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 5 Years

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Chứng Khoán MB

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi