language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên IT

Updated: 09/01/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance

Job Description

- Trực tiếp triển khai, giám sát hoạt động phần mềm mới (kho, bãi), thường xuyên cập nhật tình trạng hoạt động của hệ thống, phát hiện kịp thời các vấn đề và đưa ra những giải pháp khắc phục để đảm bảo phần mềm vận hành ổn định, theo đúng yêu cầu từ BLĐ

- Chịu trách nhiệm đánh giá, tiếp nhận chuyển giao ( tài liệu, quy trình, giải pháp, vận hành hệ thống, đào tạo…) từ đơn vị tư vấn, đơn vị triển khai.

- Có trách nhiệm nghiên cứu Business process, nắm vững các sản phẩm dịch vụ của Công ty, từ đó khi có thay đổi của Business process thì cùng đối tác cập nhật và cải tiến.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch về công nghệ thông tin cho toàn hệ thống công ty

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống mạng, máy tính, máy in, bảo mật của công ty, ngăn chặn việc thất thoát dữ liệu thuộc tài sản của công ty, sắp xếp dữ liệu khoa học và đầy đủ.

- Cài đặt các hệ thống phần mềm ( hệ điều hành, phần mềm ứng dụng..) cho các sever và máy con.

- Đề xuất, riển khai các dự án mới nhằm nâng cao năng suất hoạt động của các Bộ phận khác;

- Tham mưu cho ban giám đốc về quản lý, điều hành hệ thống máy móc, lưu trữ dữ liệu của công ty.

Job Requirement

-  Có kinh nghiệm về Code, ưu tiên người có kinh nghiệm triển khai với các hệ thống phần mềm kho, bãi.

- Có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm nghiên cứu triển khai về các giải pháp Quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP, CRM, HRM, Account & Finance). Ưu tiên các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, dịch vụ khách hàng

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Logistics.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 27 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

People who applied to this job also applied to:

View more jobs "Chuyên viên IT"

Chuyên viên IT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts