Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  15 Mil - 25 Mil VND

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/06/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống mạng, hệ thống máy chủ .
 • Xử lý các sự cố liên quan đến máy tính, phần mềm, thiết bị mạng, đường truyền trong công ty.
 • Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của Công ty và ứng dụng CNTT vào trong công việc
 • Quản lý hệ thống server, email , website, hệ thống tổng đài , máy chấm công, camera
 • Hỗ trợ người dùng giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống mạng và máy tính.
 • Bảo mật thông tin và toàn vẹn dữ liệu
 • Cập nhật kiến thức và công nghệ mới, đề xuất đưa vào sử dụng các tiện ích máy tính phục vụ cho hoạt động của Công ty.

Job Requirement

-          Chủ động triển khai và đề xuất các vấn đề cần hỗ trợ trong công việc được phân công.

-          Đề xuất, điều chỉnh, cải tiến các hoạt động để thực hiện công việc trong phạm vi trách nhiệm được giao.

-          Tiếp cận và sử dụng thông tin nội bộ, thông tin chuyên ngành và thông tin đại chúng, thiết bị, dụng cụ văn phòng phục vụ công việc được phân công.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Gender: Male
 • Age: 24 - 28
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback