language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Kế Hoạch Đầu Tư

Tập Đoàn Nam Cường
Updated: 22/06/2019

Employment Information

Job Description

- Phối hợp cùng Ban điều hành tổ chức lập, kiểm soát hoàn thiện danh mục, khối lượng các hạng mục đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn đáp ứng kế hoạch mục tiêu HĐQT giao.

- Triển khai, theo dõi, đôn đốc kế hoạch sản xuất thi công theo dự án được phân công;

- Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các đơn vị thực hiện công tác báo cáo kế hoạch theo định kỳ (Tuần/tháng/quý/năm).
- Lập, phân tích, đánh giá, thống kê và tổng hợp Báo cáo kế hoạch theo định. kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Tập đoàn.
- Xây dựng hệ thống quy trình, mẫu biểu công tác lập báo cáo kế hoạch.

- Phân chia gói thầu, sản lượng, lập kế hoạch đấu thầu và chuyển tới các bộ phận liên quan;

- Các công việc khác theo phân công điều động của Trưởng phòng Kế hoạch

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế kế hoạch, quản trị kinh doanh, kinh tế xây dựng, giao thông, kỹ thuật liên quan đến xây dựng.
- Tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực chuyên môn về lập và kiểm soát kế hoạch, hoạt động xây dựng.
- Có kiến thức chuyên môn kinh tế kế hoạch, ...
- Có kiến thức, kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn Nam Cường

http://www.namcuong.com.vn
Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đã trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, với quy mô ban đầu là Tổ hợp dịch vụ Vận tải vật tư nông nghiệp và xây dựng Xuân...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên Viên Kế Hoạch Đầu Tư

Tập Đoàn Nam Cường

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts