language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công

Chuyên viên kế hoạch / KPI / Xuất khẩu

Công ty Hyundai Thành Công thương mại
Updated: 11/01/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup

Job Description

Công ty HTCV cần tuyển các vị trí như sau:
1. Chuyên viên kế hoạch
- Lên kế hoạch định kỳ và thực hiện
- Lên kế hoạch trung và dài hạn của Bộ phận
- Lập chiến lược kinh doanh của công ty
- Cải thiện hạn chế sản xuất
- Tham gia họp kiểm soát BP.bán hàng-Nhà máy
- Kiểm soát hoạt động sản xuất/bán hàng hàng tháng
- Quản lý dữ liệu bán hàng/sản xuất
- Chuẩn bị/tổ chức các cuộc họp BP.bán hàng-Nhà máy
- Báo cáo định kỳ
2. Chuyên viên đánh giá, xuất khẩu
- Lên kế hoạch mục tiêu KPI, phân tích đánh giá hàng tháng KPI cho công ty
- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận
- Quản lý kết quả cuộc họp, quản lý báo cáo
- Lên kế hoạch cho dự án mới
- Lên kế hoạch xuất khẩu ra thị trường châu Á

Job Requirement

- Có kinh nghiệm tương đương tối thiểu 2 năm
- Hiểu biết về quy trình sản xuất và bán hàng
- Kỹ năng quản lý, sắp xếp, phân công nhiệm vụ
- Ưu tiên hiểu biết về thị trường xe tải, xe khách
- Kỹ năng phối hợp/đàm phán
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Tiếng Anh tốt

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Hyundai Thành Công thương mại

Company size: 500-999
Khởi đầu với lĩnh vực công nghiệp ô tô, sau 15 năm, Tập đoàn Thành Công tiếp tục khẳng định vị thế bằng việc mở rộng sang các lĩnh vực xây dựng, bất động...Detail

Chuyên viên kế hoạch / KPI / Xuất khẩu

Công ty Hyundai Thành Công thương mại

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts