language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Kế Hoạch MIS

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Updated: 10/10/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng các cơ sở, giả định/ định mức kế hoạch.
 • Tổng hợp thông tin kế hoạch. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của toàn công ty và các đơn vị trong công ty
 • Quản lý, giám sát ngân sách và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh. Đề xuất các cải tiến kinh doanh và hoạt động
 • Tham gia các dự án/ chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu của phòng
 • Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính ,kế toán, toán, toán tin và có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lĩnh vực liên quan trong ngành TCNH hoặc công ty tài chính.
 • Am hiểu về lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 • Hiểu biết về qui trình kế hoạch và mối liên hệ các đơn vị trong qui trình.
 • Kỹ năng Văn phòng tốt. Ưu tiên biết sử dụng các công cụ xây dựng báo cáo tự động.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Kế Hoạch MIS

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts