language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Kế hoạch tài chính và nguồn vốn

Tập Đoàn Nam Cường
Updated: 18/10/2019

Employment Information

Job Description

- Lập và tổng hợp kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Tập đoàn;

- Điều phối tài chính, quản lý dòng tiền nhằm tối ưu hóa hiệu quả dòng tiền từng thời điểm;

- Tìm kiếm và huy động vốn trong nước và ngoài nước;

- Quản lý quan hệ và các sản phẩm với các ngân hàng trong nước (bao gồm cả các sản phẩm tính dụn và phi tín dụng);

- Đầu mối triển khai các sản phẩm phi tín dụng khác.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại  học tài chính, ngân hàng, kinh tế

- Đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, nguồn vốn. Ưu tiên ứng viên làm tài chính trong các doanh nghiệp đầu tư bất động sản.

- Có khả năng xây dựng các mô hình tài chính 

- Tư duy linh hoạt, quản lý đối tác,

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, tổ chức công việc, đàm phán thương lượng

- Tiếng anh: thành thạo.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Tập Đoàn Nam Cường

http://www.namcuong.com.vn
Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đã trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, với quy mô ban đầu là Tổ hợp dịch vụ Vận tải vật tư nông nghiệp và xây dựng Xuân...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Kế hoạch tài chính và nguồn vốn

Tập Đoàn Nam Cường

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts