About us

Nhà máy TECOMEN

Employment Information

Chuyên viên kế toán bán hàng và thuế (Nhà máy Tecomen)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 15/11/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Công nghệ Tecomen

$ 10 Tr - 12 Tr VND

 • Hung Yen

Nhà máy TECOMEN

$ 20 Tr - 25 Tr VND

 • Hung Yen

Nhà máy TECOMEN

$ 25 Tr - 30 Tr VND

 • Hung Yen

Kangaroo Group

$ Competitive

 • Hung Yen

Kangaroo Group

$ 25 Tr - 35 Tr VND

 • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Hung Yen

Tập Đoàn Kim Tín

$ Competitive

 • Hung Yen

Công ty TNHH Minh Long

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Hung Yen

Công ty TNHH Minh Long

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Hung Yen

Công ty TNHH Minh Long

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Hung Yen

Công ty TNHH Minh Long

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Hung Yen