language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Kế toán - Chi nhánh SHB Lào

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 14/11/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Tổ chức hạch toán nghiệp vụ kế toán tổng hợp tại Đơn vị để lên bảng cân đối tài khoản kế toán ngày, tháng, quý, năm tại Đơn vị.
2. Tiếp nhận, kiểm tra các số liệu, báo cáo kế toán phát sinh hàng ngày của các PGD/QTK trực thuộc tìm ra sai sót, nguyên nhân và hướng dẫn các PGD/QTK xử lý;
3. Thực hiện lập, gửi các loại báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo tài chính theo quy định của SHB và NHNN,
4. Trực tiếp làm việc, cung cấp và giải trình số liệu kế toán với các cơ quan chức năng như Ngân hàng nhà nước, cơ quan Thuế, Bảo hiểm tiền gửi, kiểm toán độc lập, …
5. Quản lý, cân đối và điều hòa nguồn vốn của chi nhánh.
6. Triển khai thực hiện cơ chế về điều chuyển vốn nội bộ cho toàn chi nhánh theo quy định.
7. Xây dựng kế hoạch của đơn vị, đồng thời theo dõi kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm của đơn vị trực thuộc.
8. Đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí huy động vốn tại đơn vị.
9. Phân tích thực trạng, theo dõi, quản lý chi phí liên quan đến hoạt động huy động hàng ngày, hàng tuần, kiểm soát việc hạch toán kế toán của các đơn vị liên quan đến chi phí huy động.
10. Nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành thuộc Khối kinh tế, hoặc chuyên ngành tương đương lĩnh vực nghiệp vụ
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản hoặc Toeic 500

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Kế toán - Chi nhánh SHB Lào

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts