Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  09/07/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Employee Shuttle
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Kiểm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán của nhà thầu theo đúng quy định của hợp đồng, quy định kế toán, thuế và quy định của công ty.

- Theo dõi công nợ của từng nhà thầu theo từng hợp đồng

- Hạch toán chi phí dự án, công nợ vào phần mềm đảm bảo chính xác, đầy đủ và kịp thời.

- Cập nhật theo dõi chi phí thực hiện từng gói thầu, từng nhà thầu phát sinh từng thời điểm.

- Cập nhật giá trị đã thanh toán tạm ứng, thanh toán từng gói thầu tại từng thời điểm, theo dõi giá trị còn phải thanh toán từng nhà thầu.

- Tổng hợp số liệu tính giá thành dự án.

- Theo dõi tình hinh nộp tiền của khách hàng theo chính sách bán hàng. Lập báo cáo công nợ dự án theo quy định

- Hạch toán số tiền phải thu trên phần mềm Bất động sản và phần mềm kế toán

- Lập kế hoạch thanh toán, lập báo cáo chi phí dự án và lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng của dự án.

- Soát xét thư bảo lãnh và các văn bản liên quan (Hợp đồng) đảm bảo đúng quy trình, quy định của Công ty và đảm bảo các nội dung trong Hợp đồng

- Lập các báo cáo cung cấp cho các phòng ban theo yêu cầu theo chỉ đạo của cấp trên.

- Lưu trữ chứng từ, phiếu định khoản theo đúng qui định của Luật kế toán, luật thuế.

- Cung cấp chứng từ, thuyết minh hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán, quyết toán thuế.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính – kế toán hoặc các nghành liên quan

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm làm kiểm toán/ kế toán các công ty BĐS là một lợi thế

Kiến thức:

-  Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính doanh nghiệp

-  Hiểu biết các quy định về chính sách thuế hiện hành, nhất là thuế Thu nhập cá nhân và thuế Nhà thầu.

Kinh nghiệm:

-  Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

-  Hiểu biết về Dự toán xây dựng, định mức, lương dự án…Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán/ kế toán các công ty BĐS.

Kỹ năng

-  Thành thạo phần mềm Kế toán, Microsoft Office

-  Chịu khó, cẩn thận, trung thực chủ động trong công việc

More Information

 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback