language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Kế toán Kiểm soát sau

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )
Updated: 28/09/2019

Employment Information

  • Work location: Ho Chi Minh

    Salary:

  • Industry: Banking

    Deadline to apply: 28/10/2019

  • Job level:

Job Description

1. Kiểm soát việc hạch toán vào chi phí hoạt động tại các đơn vị.
2. Kiểm soát sau về chế độ hạch toán kế toán đối với các đơn vị, phòng ban tham gia hạch toán kế toán tại Chi nhánh đảm bảo việc hạch toán chi tiết đầy đủ, chính xác, đúng tính chất, đúng tài khoản, phát hiện những sai lầm trong hạch toán kế toán để kịp thời điều chỉnh các sai lầm kế toán sau khi giao dịch đã được xử lý tại các phân hệ nghiệp vụ của đơn vị sử dụng chương trình phần mềm
3.Tổ chức lưu giữ chứng từ kế toán và tổ chức luân chuyển chứng từ khoa học và hợp lý tại Đơn vị theo quy định
4. Tổng hợp, thống kê, báo cáo tình trạng thực hiện công tác kiểm soát sau tại đơn vị.
5. Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiêm tra, rà soát việc chỉnh sửa các sai sót liên quan đến hạch toán kế toán được phát hiện trong quá trình kiểm soát sau.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành thuộc Khối kinh tế, hoặc chuyên ngành tương đương lĩnh vực nghiệp vụ
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản hoặc Toeic 500

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Company size: 1.000-4.999
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên viên Kế toán Kiểm soát sau

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts