language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Kế Toán Quản Trị

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ
Updated: 15/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

1. Thu thập, xử lý thông tin về chi phí, kết quả kinh doanh, tồn kho theo yêu cầu của trưởng bộ phận (Trọng số: 30%)

- Làm việc với các bộ phận, đơn vị trong PNJP để thu thập thông tin ở cấp độ cơ sở nhằm xây dựng dữ liệu tích hợp, phục vụ cho công tác phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

- Tổng hợp và xử lý thông tin phục vụ cho nhu cầu lập kế hoạch và ra quyết định của trưởng bộ phận, trưởng phòng: Kế hoạch ngân sách, kế hoạch chi phí, kế hoạch kinh doanh …

- Phân loại các khoản mục chi phí phục vụ phân tích hiệu quả của từng ngành hàng, từng khu vực, từng cửa hàng.

- Xây dựng bộ dữ liệu tích hợp về tồn kho theo nhóm hàng, theo từng đơn vị, theo thời gian nhập kho để phục vụ cho việc phân tích tình hình tồn kho, hàng bán chậm, bán chạy và hiệu quả của từng khâu trong chuỗi cung ứng.

- Cập nhật thông tin và chỉnh sửa dữ liệu nếu có thay đổi do: thời gian báo cáo, sai sót được phát hiện sau ngày ra báo cáo.

- Thiết lập hệ thống biễu mẫu xây dựng ngân sách để dễ dàng tập hợp dữ liệu, cung cấp đầy đủ thông tin.

- Hướng dẫn chi tiết cho các bộ phận khi có yêu cầu, đảm bảo các bộ phần hoàn thành báo cáo gởi về cho bộ phận quản trị đúng thời hạn.

2. Thực hiện báo cáo phân tích quản trị, Tổng hợp theo dõi chỉ tiêu tài chính Cty (Trọng số: 20%)

- Lập báo cáo quản trị theo khoản mục quan trọng (doanh thu, giá vốn, chi phí, vòng quay vốn…) theo tháng, quý, năm.

- Báo cáo nguyên nhân của các biến động trong tháng, quý, năm của các khoản mục chi phí. Phân tích chi phí: Chi phí sản xuất, bán hàng, quản lý, nợ phải thu …Kiểm soát hệ thống chi phí bộ phận

- Đo lường và theo dõi các chỉ tiêu theo kế hoạch

3. Sắp xếp, cập nhật, lưu trữ thông tin (Trọng số: 10%)

- Lưu trữ thông tin phân tích về tình hình hoạt động kinh doanh, tồn kho và chi phí một cách khoa học. Đảm bảo dữ liệu rõ ràng, đầy đủ, chính xác để đễ dàng sử dụng và chuyển giao.

- Sắp xếp và lưu trữ tài liệu báo cáo theo đúng quy định.

- Lập bảng kê lưu trữ theo thủ tục ISO.

Job Requirement

·          Bằng cấp: Đại học                           

·          Chuyên ngành: Tài chính kế toán

·          Trình độ ngoại ngữ (nếu cần) :  Anh văn

·          Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Quản trị sản xuất, quản trị kinh doanh

·          Số năm kinh nghiệm: từ 02

·          Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại : Kinh nghiệm làm việc kiểm toán nội bộ 

·          Thông thạo Excel, Word, Power point... 

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ

Company size: 1500
Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh trang sức PNJ (công ty PNJP) là công ty con độc lập của tổng công ty PNJ. Với sứ mệnh mang lại niềm kêu hãnh cho...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên Viên Kế Toán Quản Trị

CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts