language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Kế Toán Tài Chính

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex
Updated: 14/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

• Tổng hợp và kiểm soát Bảng cân đối tài khoản kế toán của chi nhánh và toàn hệ thống, kiểm soát trên hệ thống việc hạch toán kế toán của các chi nhánh.

• Lập và kiểm soát Báo cáo tài chính, thuyết minh báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của toàn hệ thống.

• Tham gia trực tiếp vào các đề án, dự án, các sản phẩm dịch vụ do các phòng ban nghiệp vụ xây dựng và phát triển về lĩnh vực chế độ kế toán và quản lý tài chính Ngân hàng nhằm hiện đại hóa hệ thống và hoạt động của PG Bank.

• Tham gia xây dựng các văn bản, chế độ, quy định, quy trình nghiệp vụ về TCKT; thường xuyên rà soát các văn bản , chế độ đã ban hành để xem xét, chỉnh sửa, bổ sung, hướng dẫn cho phù hợp.

• Quản lý, hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo và kiểm tra việc chấp hành các chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ kế toán của các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng.

• Hằng ngày kiểm tra theo dõi công tác hạch toán kế toán tại các Chi nhánh/ Phòng ban HO, phát hiện kịp thời các sai sót như tài khoản bị dư sai tính chất, bút toán hạch toán không đúng quy định..., thông báo cho Chi nhánh/ Phòng ban HO tìm nguyên nhân của lỗi sai và hướng dẫn Chi nhánh/ Phòng ban HO điều chỉnh lỗi sai.

• Thực hiện công tác hậu kiểm chứng từ các phần hành nghiệp vụ của các đơn vị theo hướng dẫn thực hiện tại Quy trình Hậu kiểm và Sổ tay hậu kiểm. Giám sát, đôn đốc, yêu cầu các phòng ban, bộ phận có liên quan của ngân hàng điều chỉnh lại sai sót.

• Hướng dẫn, giải đáp các khó khắn vướng mắc trong công tác kế toán.

• Hằng ngày, hàng tháng kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý, chính xác của số liệu và nội dung trên báo cáo cân đối, báo cáo SBV, các báo cáo khác gửi các cơ quan chức năng, thực hiện gửi báo cáo kịp thời, chính xác, đúng quy định.

• Hàng quý, năm thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo SBV, các báo cáo khác liên quan và gửi kịp thời, đúng quy định; thuyết minh đầy đủ, rõ ràng chênh lệch (nếu có).

• Xây dựng các báo cáo trên BO cho phù hợp với công việc, phục vụ cho công tác kiểm tra đối chiếu, cung cấp số liệu phục vụ công tác quản trị điều hành của Ngân hàng.

• Cung cấp và làm việc với các cơ quan chức năng, công ty kiểm toán, các phòng ban về số liệu, báo cáo kế toán của Hội sở chính và toàn Ngân hàng cho Ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan.

• Thực hiện hách toán kế toán các nghiệp vụ thủ công của các phân hệ nghiệp vụ chưa tự động hóa như: tiền gửi, tiền vay, kinh doanh ngoại tệ ...

• Hàng ngày kiểm tra, kiểm soát và hạch toán thanh toán các khoản chi phí quản lý hoạt động, thanh toán các hợp đồng mua sắm của PG Bank.

• Theo dõi về mặt giá trị TSCĐ, CCLD của toàn hệ thống PG Bank, hàng tháng lập bảng theo dõi khấu hao chi phí chờ phân bổ, hạch toán trích lập tài sản và phân bổ chi phí của các Chi nhánh/ PGD.

• XThực hiện kiểm tra đối chiếu (Reconcilition) các giao dịch nghiệp vụ kế toán thanh toán được hạch toán thông qua các tài khoản tiền gửi của Ngân hàng (Nostro A/c); Tài khoản trung gian thanh toán (Transience A/c).

• Thực hiện kiểm tra đối chiếu trạng thái ngoại hối, hàng ngày lập báo cáo trạng thái ngoại hối của toàn hệ thống PG Bank gửi Ngân hàng Nhà nước.

• Tổng hợp số liệu liên quan đến tiền gửi, kỳ hạn gửi và loại tiền gửi của đối tượng khách hàng để lập báo cáo Dự trữ bắt buộc của PG Bank gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

• Thực hiện theo dõi, đối chiếu trạng thái dư nợ và tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của toàn hệ thống PG Bank và gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

• Thực hiện công tác quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật kế toán và các quy định hướng dẫn dưới luật của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.

• Thực hiện công tác giám sát mua sắm hàng hóa và dịch vụ của ngân hàng theo quy định mua sắm hàng hóa và dịch vụ và các quy định nội bộ khác của ngân hàng.

• Thực hiện công tác kế toán thuế: Lập báo cáo kê khai, quyết toán và nộp các loại thuế (thuế GTGT, Thuê Thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài...)và các công tác thuế liên quan khác của ngân hàng.

• Báo cáo ngay cho Trưởng phòng chuyên trách và Giám đốc tài chính về những điểm bất thường, sai sót nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoặc những trở ngại hay cản trở mà sẽ ảnh hưởng tới việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

• Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc tài chính.

Job Requirement

• Có trình độ đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng.

• Có kinh nghiệm làm việc về kế toán tài chính, kế toán ngân sách trong hệ thống ngân hàng.

• Có hiểu biết về các phần mềm tính toán, phân tích số liệu.

• Tư duy, phẩm chất cá nhân: Logic, chính xác, có tính phân tích.

• Phẩm chất: Cẩn mật, trung thực, khách quan.

More Information

  • Degree: College
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) là ngân hàng có tiềm năng rất mạnh với các cổ đông chính là các Tổng Công ty và Doanh Nghiệp tầm cỡ như: Tổng...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Kế Toán Tài Chính

Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts