language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Kế Toán Thanh Toán

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Updated: 13/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra chứng từ thanh toán tạm ứng, công tác phí, các chương trình hỗ trợ bán hàng, thanh toán cho nhà cung cấp.
 • Hạch toán vào hệ thống phản ánh công nợ các khoản hỗ trợ bán hàng, công nợ nhà cung cấp
 • Kiểm tra chứng từ thanh toán bằng chuyển khoản của các phòng ban và các khoản chi trực tiếp cho nhân viên, kiểm tra, hach toán các công nợ phải trả của NCC.
 • Đối chiếu, theo dõi công nợ với khách hàng, công nợ nhà cung cấp, đối chiếu số dư bằng tiền mặt và lên kế hoạch thu chi tiền mặt để đáp ứng nhu cầu hằng ngày.
 • Lập và trình kí phiếu thu chi, hạch toán vào hệ thống và kiểm tra các phiếu thu chi đã thực hiện.
 • Quyết toán các chương trình hỗ trợ bán hàng
 • Hướng dẫn các bộ phận liên quan về thủ tục thanh toán, chứng từ thanh toán theo quy định
 • Lập các báo cáo liên quan đến tiền mặt, công nợ (phải trả, tạm ứng…)
 • Chịu trách nhiệm về số liệu hạch toán, phối hợp khóa kì kế toán, lập báo cáo theo yêu cầu ban lãnh đạo.

Job Requirement

1.      Học vấn và chuyên ngành

·         Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Kiểm toán.

2.      Kinh nghiệm

·         Có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

3.      Kiến thức chuyên môn & các kỹ năng

·         Am hiểu Chuẩn mực kế toán và luật pháp Việt Nam, pháp luật về thuế.

·         Sử dụng thành thạo MS. Office, ưu tiên có kinh nghiệm về hệ thống ERP

·         Tiếng Anh tương đương trình độ B

·         Kỹ năng giao tiếp

·         Kỹ năng làm việc nhóm

·         Kỹ năng giải quyết vấn đề

·         Kỹ năng lập kế hoạch

4.       Các yêu cầu khác 

·         Trung thực

·         Cẩn thận, chính xác

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

www.vinamilk.com.vn
Với lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng và chất lượng cao...Detail

Chuyên Viên Kế Toán Thanh Toán

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts