CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Chuyên viên Kế toán Tiêu thụ và Công nợ phải thu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 7 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/04/2023

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Salary review

Job Description

Thực hiện các nhiệm vụ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm:

 • Mở file hồ sơ theo dõi, cập nhật thường xuyên và kịp thời tình trạng hợp đồng mua bán sản phẩm các dự án (thế chấp, chuyển nhượng, thanh lý, các thông tin cá nhân liên quan đến khách hàng).
 • Lập bảng tính toán chi tiết số liệu viết hóa đơn của từng sản phẩm (trong đó phải xác định giá trị chịu thuế và không chịu thuế GTGT) trình kế toán trưởng phê duyệt trước khi viết hóa đơn.

Thực hiện các nhiệm vụ kế toán công nợ phải thu:

 • Lập file theo dõi tình hình công nợ và thanh toán theo tiến độ hợp đồng của tất cả các khách hàng mua sản phẩm của Công ty.
 • Định kỳ ngày 25 hàng tháng, lập kế hoạch thu nợ tháng kế tiếp của các khách hàng mua sản phẩm, gồm công nợ của hợp đồng đến hạn và quá hạn.
 • Hàng tháng kiểm tra chứng từ và đối chiếu số liệu công nợ với các kế toán phần hành liên quan, đồng thời lập các bút toán liên quan đến điều chỉnh hoặc kết chuyển công nợ trong sổ sách kế toán Công ty.

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kinh tế, kế toán.
 • Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc (phần mềm kế toán,…)

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job