About us

NBV - Người Bạn Vàng

Employment Information

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Cty thành viên của PNJ)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 4 - 5 Years

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÁ NỮ HOÀNG

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FGROUP

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

NBV - Người Bạn Vàng

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh