language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

ERA GROUP

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ERA GROUP
Updated: 11/10/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Uniform
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
- Theo dõi, kiểm tra và kiểm soát tất cả các khoản thanh toán trước khi thực hiện.
- Đảm bảo tất cả các vấn đề thuế được xử lý đúng và phù hợp với quy định hiện hành.
- Thực hiện các báo cáo tài chính, thuế, quản trị.
- Rà soát, đối chiếu số liệu, sổ sách thu – chi.
NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Công tác nghiệp vụ
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra, định khoản nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán, quyết toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT và báo cáo thuế.
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định.
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Trực tiếp xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê.
- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Cung cấp số liệu cho Ban lãnh đạo hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Job Requirement

- Giới tính: Nam, Nữ tuổi từ 25 – 35.
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Có năng lực và nắm vững nghiệp vụ kế toán.
- Am hiểu quy định, thông tư và văn bản thuế hiện hành.
- Nghiệp vụ tổng hợp, phân tích và lập báo cáo tốt.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng excel, phần mềm kế toán tốt.
- Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, giao tiếp tốt.
- Cẩn thận, chu đáo, chăm chỉ và trung thực.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Có thể đi công tác theo yêu cầu.

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

ERA GROUP

https://tuyendungeragroup.com/Company size: 25-99
Era Group (ERG) ra đời từ một nhóm các cổ đông chuyên đầu tư phát triển các dự án nhà ở phục vụ nhu cầu phục vụ an cư của người dân cũng như nhu cầu...Detail

People who applied to this job also applied to:

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ERA GROUP

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts