About us

Tập Đoàn Lộc Trời

Employment Information

Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 20/12/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Banking , Finance / Investment
Experience 2 - 5 Years

Fortune Media

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT AN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT AN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL STUDIO 77

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT AN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

TMT MEDICAL

$ 7 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bao Bì Tấn Phong

$ 11 Tr - 13 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH BĐS Central Capital

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT AN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh