About us

Công ty TNHH SCJ TV Shopping

Employment Information

Chuyên viên Kiểm duyệt

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 03/06/2021
Industry TV / Newspaper / Editors
Experience 1 Years

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Kim An

$ 11 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CP GANG THÉP NGHI SƠN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Thanh Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY

$ 20 Mil - 24 Mil VND

  • Ho Chi Minh