language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Chuyên viên kiểm soát chất lượng Chiến lược Thu hồi nợ - Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 11/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Mục tiêu:

 • Đưa sáng kiến nâng cao chất lượng cuộc gọi thu hồi nợ bằng cách đánh giá các điểm hạn chế/ tích cực trong chất lượng thu hồi nợ hiện tại ▪Xây dựng cơ chế báo cáo thường xuyên, liên tục về chất lượng của thu hồi nợ

Trách nhiệm chính:

Kiểm soát chất lượng cuộc gọi

 • Xây dựng KPI chất lượng cuộc gọi thu hồi nợ, quy trình, văn bản hướng dẫn liên quan đến quản lý chất lượng thu hồi nợ bao gồm: quy trình/kịch bản nhắc nợ qua điện thoại/ tại hiện trường, hồ sơ chuẩn bị thu nợ tại hiện trường, tiêu chí kiểm soát field/ barem chấm điểm, tình huống điển hình, hướng dẫn nhập liệu nhằm tăng chất lượng thu hồi nợ. §Nghe cuộc gọi và đánh giá chất lượng cuộc gọi của từng cán bộ thu hồi nợ §Kiểm tra chất lượng tác nghiệp, nhập liệu field

Báo cáo

 • Báo cáo kiểm soát chất lượng cuộc gọi/ field của cán bộ thu hồi nợ cho các trưởng đơn vị thu nợ theo tuần, tháng. Báo cáo lãnh đạo định kỳ tuần, tháng, quý, năm về các hạn chế/ tích cực trong chất lượng thu hồi nợ.
 • Cải tiến chất lượng thu hồi nợ:
 • Phát hiện nhanh các tồn tại/hạn chế trong quản lý chất lượng thu hồi nợ từ đó phát triển các tiêu chí kiểm soát chất lượng nhằm ngặn chặn tiêu cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu nợ
 • Phối hợp team đào tạo xây dựng kịch bản nâng cao đáp ứng nhu cầu/chiến lược thu nợ từng thời kỳ; xây dựng case study tình huống để hỗ trợ công tác training, cải thiện chất lượng thu hồi nợ.
 • Phối hợp với đội báo cáo, đội đào tạo và các trưởng bộ phận thu hồi nợ để đưa ra đánh giá nhận xét điểm tích cực và hạn chế của các cuộc gọi nhắc nợ từ đó lên kế hoạch coaching hợp lý cho từng cán bộ thu hồi nợ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
 • Phối hợp với bộ phận quan hệ khách hàng tiếp nhận các phản hồi về chất lượng thu hồi nợ để kiểm tra, đánh giá thường xuyên chất lượng thu hồi nợ, kịp thời đưa ra đề xuất/ tham mưu cải thiện chất lượng thu hồi nợ.
 • Hoàn thiện các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng đơn vị

Job Requirement

 • Bằng cấp và kinh nghiệm
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm thu hồi nợ.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc các ngành liên quan

Kỹ năng

 • Kỹ năng giao tiếp trực tiếp và qua văn bản tốt
 • Kỹ năng thuyết phục hiệu quả ▪Có thể làm việc trên Powerpoint, Excel và Word
 • Cẩn thận, có trách nhiệm. ▪Tiếng anh giao tiếp thành thạo    

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn/Company size: Trên 10.000
Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên...Detail

Similar jobs

Chuyên viên kiểm soát chất lượng Chiến lược Thu hồi nợ - Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts