About us

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Kowil Việt Nam S

Employment Information

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 08/05/2021
Industry Retail / Wholesale , Administrative / Clerical , Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 3 Years

MONEYCAT VIETNAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Satori

$ 12 Mil - 16 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ri Ta Võ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Lộc Trời

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

MONEYCAT VIETNAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh