language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên kiểm soát chất lượng - Thẩm định tín dụng

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 18/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Báo cáo trực tiếp: cho trưởng nhóm Kiểm soát chất lượng

Trách nhiệm & nhiệm vụ:

 • Nghe lại ghi âm và chấm điểm cuộc gọi của các tổng đài viên theo phân công hàng ngày, với các tiêu chí đã được xây dựng và thống nhất.
 • Kiểm tra chất lượng theo quy trình, đảm bảo nhân viên được kiểm soát thực hiện theo đúng quy trình.
 • Ghi nhận chi tiết kết quả chấm điểm các cuộc gọi và chấm điểm tuân thủ quy trình và báo cáo trưởng nhóm hàng ngày.
 • Cung cấp thông tin/ nhận định chi tiết để trưởng nhóm phản hồi về các điểm đạt/ chưa đạt tới các tổng đài viên thông qua kết quả giám sát hàng ngày.
 • Phát hiện và báo cáo kịp thời các lỗi nghiệp vụ/ vấn đề ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ.
 • Chủ động đưa ra các sáng kiến chất lượng bằng cách yêu cầu tuân thủ các chính sách và thủ tục đảm bảo chất lượng; phát triển mô hình mới; thực hiện thay đổi nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Duy trì việc cập nhật các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên nhằm đảm bảo công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ với các quy định/ thông tin hiện hành.

Job Requirement

Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Kinh nghiệm & kỹ năng:

 • Có ít nhất 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm thẩm định tín dụng/ kiểm soát chất lượng - thẩm định tín dụng Công ty tài chính là một lợi thế.
 • Có kiến thức về các nguyên tắc dịch vụ khách hàng và các công việc giám sát chất lượng tại Call Center.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Kỹ năng lắng nghe và phân tích vấn đề.
 • Chi tiết, trung thực, cẩn thận.
 • Khả năng làm việc theo nhóm/ làm việc độc lập.
 • Khả năng xử lý tình huống, công việc phát sinh

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Company size: 3000-3500
Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng...Detail

Chuyên viên kiểm soát chất lượng - Thẩm định tín dụng

HD Saison Finance Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts