language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Kiểm soát chất lượng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup
Updated: 10/09/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 3 Years

  Salary:

 • Industry: Quality Control (QA/QC)

  Deadline to apply: 09/10/2019

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Phối hợp triển khai xây dựng hệ thống quy trình quy chế quy định hướng dẫn của công ty
 • Liên tục rà soát cập nhật đảm bảo tính ứng dụng của hệ thống
 • Thực hiện kiểm tra thực tế định kì và đột xuất về chất lượng dịch vụ và việc tuân thủ tiêu chuẩn vận hành của các Trung Tâm.
 • Lập và phân tích báo cáo kiểm soát chất lượng tại Trung Tâm sau các kỳ kiểm tra; từ đó xác định nguồn gốc vấn đề, đề xuất biện pháp hành động
 • Phối hợp xây dựng kế hoạch hàng động để khắc phục vấn đề và cải thiện chất lượng dịch vụ
 • Theo dõi việc triển khai kế hoạch khắc phục tại Trung Tâm, đánh giá hiệu quả thực hiện
 • Xây dựng hệ thống mẫu biểu phục vụ kiếm soát chất lượng
 • Hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ Trung tâm thực hiện việc kiểm soát chất lượng.
 • Thực hiện thanh tra các sự vụ xảy ra tại Hội Sở và các Trung Tâm
 • Thực hiện báo cáo kết quả thanh tra, thống kê phân tích lỗi và đề xuất các giải pháp khắc phục và cải tiến
 • Xử lý vi phạm và theo dõi tình trạng khắc phục lỗi
 • Hỗ trợ trưởng bộ phận xây dựng các chương trình kế hoạch/
  báo cáo định kì hoặc các báo cáo QTRR theo quy định
 • Tham gia giải quyết các sự cố rủi ro phát sinh tại cơ sở, theo
  dõi và giám sát quy trình xử lý cho đến khi hoàn thành.
 • Đề xuất các cải thiện trong quy trình nhận diện, đánh giá và
  xử lý sự cố.
 • Lưu trữ các hồ sơ, tài liệu, báo cáo QTRR

Job Requirement

 • Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
 • Chuyên ngành: Không giới hạn nhưng tốt nhất liên quan đến giáo dục
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, ppt, project, visio…)
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
 • Có kính nghiệm trong lĩnh vực giáo dục (đã từng làm việc dưới trung tâm) là một lợi thế (trên 1 năm)

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

Egroup là một Tập đoàn đa ngành, với các sản phẩm cốt lõi về Giáo dục. Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, EGroup hiện nay trở thành một trong những...Detail

Similar jobs

Chuyên viên Kiểm soát chất lượng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts