language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Kiểm Soát Dịch Vụ Bán Hàng Qua Điện Thoại / Telesales Service Control Specialist

EASY CREDIT
Updated: 20/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

TÓM LƯỢC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC/ JOB OVERVIEW

Chịu trách nhiệm về kịch bản và kiểm soát, giải quyết những khiếu nại liên quan đến bộ phận bán hàng qua điện thoại nhằm nâng cao chất lượng tư vấn, đảm bảo việc nhân viên tuân thủ quy trình, thủ tục và thực hiện công việc theo như hướng dẫn./ Responsible for call script & solving complaint for TLS to make sure staff follow process, procedure and perform their tasks as trained.

CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH / KEY RESPONSIBILITIES

1. Xử lý khiếu nại/Solving complaint:

- Tiếp nhận khiếu nại liên quan đến bộ phận bán hàng qua điện thoại từ khách hàng nội bộ hoặc khách hàng bên ngoài/ Receive complaint related to TLS from internal or external customers

- Kiểm tra và phối hợp với các bộ phận liên quan để đưa ra giải pháp và xử lý khiếu nại kịp thời các yêu cầu của khách hàng/ Checking & Cooperating with related department to solve the complaint smoothly

- Phối hợp với bộ phận quản lý chất lượng và đào tạo của bộ phận bán hàng qua điện thoại để đưa ra đề xuất nâng cao chất lượng bán hàng qua điện thoại/ Cooperate with TLS quality control specialists and training specialists to propose new solution to improve the quality of telesales

- Phối hợp với trưởng nhóm bán hàng và bộ phận đào tạo của bộ phận bán hàng qua điện thoại để cải tiến qui trình bán hàng qua điện thoại/ Cooperate with team leader and training specialist to optimize TLS process

- Kiểm soát tỉ lệ khiếu nại của bộ phận bán hàng qua điện thoại / Control the complaint’s ratio of TLS

- Thực hiện báo cáo liên quan đến khiếu nại theo yêu cầu của quản lý trực tiếp/ Undertake complaint report assigned by line supervisor.

2. Kịch bản/Call script:

- Chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản cho bộ phận bán hàng qua điện thoại/ Prepare and maintain TLS call script

- Đánh giá và nâng cao kịch bản bán hàng qua điện thoại/ Evaluate & improve TLS call script

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để cải tiến kịch bản tư vấn bán hàng qua điện thoại/ Cooperating with related department to optimize the call script of telesales

- Thực hiện các báo cáo về theo yêu cầu của quản lý trực tiếp/ Undertake call script report assigned by line supervisor.

3. Qui trình/Process:

- Chịu trách nhiệm về xây dựng qui trình liên quan đến bộ phận của bán hàng qua điện thoại / Be responsible for preparing procedures for TLS

- Đánh giá và cải tiến qui trình của bộ phận bán hàng qua điện thoại / Evaluate and improve procedures of TLS

- Tham gia vào tất cả các phần kiểm tra thử hệ thống của các phòng trong bộ phận Bán hàng qua điện thoại để hiểu quy trình, nhiệm vụ của các nhóm/ Participate in all system testing of all TLS Section to understand their tasks, processes

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của quản lý trực tiếp/ Undertake complaint report assigned by line manager.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp / Other tasks assigned by line manager

Job Requirement

Trình độ chuyên môn & kinh nghiệm/ Qualification & experience

-       Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Quản trị hoặc các lĩnh vực liên quan/ Graduated from College or above, prefer major: Banking, Finance, Administration or relating area.

-       Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kiểm soát chất lượng, ưu tiên trong ngành tài chính tín dụng hoặc ngân hàng, tổ chức tài chính, tài chính tiêu dùng hoặc công ty viễn thông/ At least 1- year experience working in Telesales position, preferably in banking or financial institution, consumer finance or Telecom company

-       Có khả năng viết và nói tiếng Anh/ English communicate & writing

-       Có kinh nghiệm hướng dẫn đào tạo/ Coaching experience

Kiến thức & kỹ năng/ Knowledge & Skills

-       Hiểu biết về sản phẩm và dịch vụ tài chính tiêu dùng là một lợi thế/ Understanding consumer finance product and service is a plus

-       Có kiến thức và kỹ năng chăm sóc khách hàng/ Customer Service knowledge & skills

-       Có tư duy dịch vụ khách hàng/ Customer oriented/ Customer Service mindset

-       Có kỹ năng phân tích, đánh giá/ Assessment and analysis skill

-       Có kỹ năng giải quyết vấn đề/ Problem solving skill

-       Có kỹ năng thuyết trình/ Presentation skills

-       Có kỹ năng huấn luyện, đào tạo/ Coaching skill

-       Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc/ Ability to work independently and under high pressure

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

EASY CREDIT

http://www.easycredit.vnCompany size: 500
At EASY CREDIT, we are fully aware how important employee are for the development of our company. Thus, we are looking for the talent who can work with a...Detail
Job tags / Skills: telesales service control

Similar jobs

Chuyên Viên Kiểm Soát Dịch Vụ Bán Hàng Qua Điện Thoại / Telesales Service Control Specialist

EASY CREDIT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts