language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Kiểm Soát Khoản Vay

LOTTE FINANCE VIETNAM
Updated: 16/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện các bút toán hạch toán trên hệ thống theo quy trình và đối soát các lệnh thanh toán với đối tác thu chi hộ, đối soát các giao dịch thực hiện trên các hệ thống với nhau.
 • Đảm bảo thực hiện tất tốt tất cả các công việc được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về các sai sót của bản thân.
 • Tuân thủ các quy trình,quy định liên quan đến thanh toán. Chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện sai Quy trình.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp và Lãnh đạo cấp trên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Có kinh nghiệm kiểm soát xử lý tín dụng hoặc kinh nghiệm tác nghiệp tín dụng tại tổ chức tài chính
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo
 • Khả năng cập nhật các qui định pháp lý và các văn bản trong lĩnh vực liên quan
 • Có khả năng tính toán số liệu thủ công theo các logic sản phẩm. Có kỹ năng kiểm tra, đối chiếu số liệu
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm soát, tra soát tín dụng, kế toán...

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

LOTTE FINANCE VIETNAM

Founded in 1948, LOTTE is one of the largest global groups in Korea and is engaged in a variety of businesses including construction, chemistry,...Detail

Chuyên Viên Kiểm Soát Khoản Vay

LOTTE FINANCE VIETNAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts